เราคือผู้ให้บริการเปรียบเทียบข้อมูลสินเชื่อผ่านการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งธนาคารหรือสถาบันการเงินโดยตรงที่นำเสนอในส่วนของอัตราดอกเบี้ย รายได้ ระยะเวลาในการกู้ยืมรวมถึงคุณสมบัติของผู้ที่สนใจข้อมูลด้านการเงินในแต่ละประเภท ที่จะช่วยสนับสนุนในด้านการตัดสินใจและเลือกใช้บริการที่ใช่ที่สุด