เยียวยากลุ่มเปราะบางล่าสุดคืออะไร? พร้อมดูวันแจกเงินรอบล่าสุดปี 2567

เยียวยากลุ่มเปราะบางล่าสุด เงินเยียวยากลุ่มเปราะบางเข้าวันไหน 2567

เยียวยากลุ่มเปราะบางล่าสุด เป็นวงเงินสำหรับกลุ่มพิเศษที่จะได้รับสิทธิแจกเงินเพิ่ม ซึ่งเป็นสวัสดิการส่วนหนึ่งที่ทางรัฐบาลจัดหามาให้ เงินเยียวยากลุ่มเปราะบางจะเป็นวงเงินที่ให้แก่ผู้ที่ไม่สามารถทำงานได้ปกติ และไม่สามารถกู้สินเชื่อเงินด่วนออนไลน์ได้ ทำให้อาจจะเสียความสามารถในการหารายได้ไป และวันนี้เราจะมาดูกันเลยว่าเช็คเงินกลุ่มเปราะบางออนไลน์ได้ทางไหน เงินเข้าวันไหน ใครได้รับสิทธิบ้าง ที่สำคัญหากคุณไม่ได้รับสิทธิหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเยียวยากลุ่มเปราะบางล่าสุดจะติดต่อไปส่วนใดได้บ้าง เราไปดูรายละเอียดกันได้เลย 

เยียวยากลุ่มเปราะบางล่าสุด มีใครบ้าง 

เยียวยากลุ่มเปราะบางล่าสุดมอบแจกเงินให้ 3 กลุ่มหลัก ๆ ดังนี้

  1. เงินเยียวยากลุ่มเปราะบางแก่ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
  2. เงินเยียวยากลุ่มเปราะบางแก่  เบี้ยคนพิการ
  3. เงินเยียวยากลุ่มเปราะบางแก่  เงินอุดหนุนบุตร

 

เยียวยากลุ่มเปราะบางล่าสุด เงินเยียวยากลุ่มเปราะบางเข้าวันไหน 2567

เยียวยากลุ่มเปราะบางล่าสุดจะดำเนินการแจกเงินเข้าในบัญชีตามที่ให้ได้รายละเอียดการสมัครลงทะเบียนไว้ในกลุ่มเปราะบางเช็คสิทธิ์ ซึ่งเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะทำการโอนเงินเข้าให้ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2567 ตามสัดส่วน ซึ่งปกติแล้วจะทำการโอนแจกเงินทุกวันที่ 10 ของเดือน สำหรับเบี้ยคนพิการ โอนเงินเข้าให้วันที่ 22 ของแต่ละเดือน สำหรับเงินอุดหนุนบุตร กำหนดโอนเงินไม่เกินวันที่ 25 ของเดือน ส่วนเช็คเยียวยามาตรา 40 สามารถติดตามได้ตาม SMS และแอพประกันสังคม

 

เยียวยากลุ่มเปราะบางล่าสุด เช็คเงินกลุ่มเปราะบางออนไลน์ทางไหน

สำหรับการตรวจสอบข้อมูลเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางรอบล่าสุด สามารถทำได้ด้วยการเข้าเว็บไซด์ออนไลน์ของทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งจะให้รายละเอียดเยียวยากลุ่มเปราะบางล่าสุดได้โดยตรง ที่ http://covid.m-society.go.th/ เท่านั้น 

โปรดระวังการแอบอ้างเป็นกลุ่มเปราะบางเช็คสิทธิ์แทนหรือให้โอนเงินล่วงหน้าให้ก่อน หรือขอเอกสารบางอย่างไปใช้ในทางมิชอบ

 

ข้อมูลติดต่อที่สำคัญของเยียวยากลุ่มเปราะบางล่าสุด

เบอร์กลางที่สามารถต่อติดได้ทั่วไปเหมือนกับเงินเยียวยามาตรา 39 รอบ 2 โดยติดต่อเยียวยากลุ่มเปราะบางล่าสุดทันทีคือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ซึ่งจะให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ แนะนำให้หากคุณทราบว่าเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางของคุณอยู่ส่วนไหนก็สามารถติดต่อได้จากแต่ละส่วน ดังนี้

  • สิทธิจากเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

กลุ่มเปราะบางเช็คสิทธิ์ ติดต่อที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน โทรศัพท์ติดต่อ 0 2661 6634, 0 2661 6902, 0 2661 6920 หรือ 0 2255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 133, 147, 152, 231

  • สิทธิจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

กลุ่มเปราะบางเช็คสิทธิ์ ติดต่อกรมกิจการผู้สูงอายุ โทร. 0 2642 4336-9

  • สิทธิจากเบี้ยความพิการ 

กลุ่มเปราะบางเช็คสิทธิ์ ติดต่อกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สายด่วน 1479 หรือ โทร. 0 2354 3388 ต่อ 311 หรือ 313